2022
Οδύσσεια

2021
Ελευθερία

2020
Συγχρονισμός

2018
Γένεσις

2019
Δια-Λόγος

2017
Κάθαρσις

2016
Σταυροδρόμια

2015
Μεταμορφώσεις